MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

Nők és férfiak esélyegyenlősége

Nők és férfiak esélyegyenlősége (TÖOSZ, EMMI, KS 4-es munkacsomag)

Felelős partner: TÖOSZ (TÖOSZ Polgármesternői Tagozat)

Összegzés: Felmérés készítése (két alkalommal, a projekt indításakor és a 2014-es önkormányzati választások után) a helyi választott nőkről – a nők részvételéről a helyi önkormányzatokban. A választott helyi női képviselők (5magyar és 5 norvég) csere-programja a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére irányuló legjobb norvég önkormányzati gyakorlatok megismertetésére, majd magyarországi pilotok végrehajtásával (helyi workshop és nyomtatott anyagok).

Esélyegyenlőségi tervezés terén legjobb gyakorlatok gyűjtése norvég tanulmányúttal. A tanulmányúton a legjobb önkormányzati gyakorlattal bíró önkormányzati szakemberek mellett a Minisztériumok képviselőinek tapasztalatcseréjére is alkalom nyílik, hiszen a tanulmányút keretében workshopra kerül sor az esélyegyenlőség kormányzati-önkormányzati kezelésének összehasonlítására Norvégiában és Magyarországon. CEMR tevékenységének lehetséges bevonása a projektrészbe. Záró-konferencia és záró-kiadvány.

4.1 Munkacsoport tevékenysége

A projekt nyitásakor 40 fős munkacsoport alakul az alábbi összetételben: lehetőleg minden megyéből 2-2 helyi választott hölgy. Felhívás a részvételre, a tagok kiválasztása: online, MC (Menedzsment Bizottság, Management Committee rövidítésből).

A munkacsoport ülései, tervezett időpontok: kétnapos munkatalálkozók: 10/2013, 11/2014, 10/2015 egynapos találkozók: 02/2014, 05/2015, 02/2016.

4.2 Felmérés a nők részvételéről az önkormányzatokban

A projekt indításakor és 2014-ben az önkormányzati választások után vagy 2015 elején két alkalommal országos nagy felmérést végzünk a nők részvételéről a helyi közéletben (milyen arányban vesznek részt a helyi politikában, regionális meghatározottság, hagyományok, távolmaradás oka, nők nagyobb részvételének lehetséges ösztönző eszközei…stb.)

4.3 Csereprogram választott nőknek

A csereprogram egy 3 napos magyarországi workshoppal indul, ahol felkészítést kapnak a kidolgozott módszerről a résztvevő magyar választott nők. A 20 főre tervezett workshop résztvevői: MC + kiválasztott nők.

Módszer kidolgozásáért felelős: TÖOSZ a norvég partnerrel együtt, a WGG fogadja el a nyitó rendezvényen.

5 magyar hölgy kiutazása 3 napra norvég partneréhez, majd norvég kollégája munkájának nyomon követése „shadowing”.

Hazautazva a magyar polgármesterek kidolgozzák a látottak alapján – norvég kollégája online munkájával – az itthoni munka-magánélet egyensúlyáról szóló kísérleti tevékenységét.

4.4: kísérleti tevékenységek itthon – munka/magánélet egyensúlyának megteremtéséhez

A kísérleti tevékenység nyitására a norvég polgármester Magyarországra utazik 3 napra. A kísérleti tevékenységben költségvetési hozzájárulás a projektből: 100 fő részére helyi workshop megrendezéséhez étkezési költség valamint plakátokat/kiadványt / promóciós anyagot igényelhet,a mit a projektből elkészítünk számára.

4.5 Esélyegyenlőségi tervezés Norvégiában és Magyarországon

A projekt indításakor 2013. októberben meghirdetjük a legjobb gyakorlatok gyűjtését a helyi esélyegyenlőségi tervekből, figyelembe véve a CEMR chartájának rendelkezéseit.

A legjobb gyakorlatok során hangsúlyt fektetünk, hogy a kidolgozott charta elemei mennyire jelennek meg a hazai tervekben és mennyire volna hatékony, ha ezek a szempontok is beépülnének.

A CEMR szakértője is részt vett az Esélyegyenlőségi Munkacsoport munkájában.

2015. szeptember 15-18 között került sor az esélyegyenlőségi tanulmányútra Norvégiába. Részletesen az eredményekről itt számolunk be.

4.6 Workshop az esélyegyenlőségi tervezés norvég és magyar gyakorlatáról

Ennek a fenti tanulmányútnak a keretein belül utaznak ki a magyar kormányzati szereplők, szakértők is, és vesznek részt egy szakmai fórumon, ahol a két ország esélyegyenlőségi politikáját hasonlítjuk össze a helyi szintre összpontosítva.

4.7 Összegző kiadvány

A teljes munkacsomag szakmai tartalmának összefoglalására egy kiadvány készült. mely elérhető itt.

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu