MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

Rövid összefoglaló

Rövid összefoglaló az „Önkormányzati kapacitás-építés norvég‐magyar együttműködéssel” című projektről

Rövid név: MANORKA (MAgyar NORvég KApcsolatok)

A projekt időtartama: 2013. szeptember 25. – 2016. április 30.

Támogatást nyújtó szervezet: Norvég Alap (2009-2014) Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterület (nevesített projektek részeként)

Összköltségvetés: 1.408.962,53 euró

Projektgazda: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Projektpartnerek:

 • Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS)
 • Életen Át Tartó Tanulásért Ügynökség Norvégiában – VOX
 • Belügyminisztérium (BM)
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
 • Miniszterelnökség (ME)
 • Magyar Faluszövetség (MFSZ)
 • Kisvárosok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ)
 • Szövetség az Életen át tartó Tanulásért (SZETT)
 • Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

A projekt céljai:

 • a helyi demokrácia fejlesztése az önkormányzati szövetségek norvég-magyar tapasztalatcseréje és szakmai együttműködése által;
 • a nők szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése;
 •  az önkormányzati tulajdonú cégek szerepének erősítése norvég tapasztalatcsere keretében;
 • önkormányzati közszolgáltatások színvonalának fejlesztése tapasztalatcsere programok és legjobb gyakorlatok gyűjtésével és terjesztésével;
 • önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform végrehajtása során.

A projektet a partnerek vezető testületeinek képviselőiből álló Értékelő Csoport (ÉCS) felügyeli, akik átlag hathavonta találkoznak egymással (tervezett időpontok: kétnapos munkatalálkozók: 11/2013, 11/2014, 10/2015 egynapos találkozók: 02/2014, 05/2015, 02/2016. A projekt operatív vezetését, a döntések meghozatalát a Menedzsment Bizottság (MB) végzi, amely partnerenként egy fő képviselő által.

Munkacsoport működik a járásokkal, az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsával (ÖNET) és a nők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsomagokban. Mind az öt munkacsoport a fenti hónapokban sorra kerülő időpontokban találkoznak annak érdekében, hogy a norvég szakértői hozzájárulást a lehető leghatékonyabb módon használjuk fel.

Az egyes szakmai munka csomagok tartalma:

1.: Menedzsment, koordináció és elszámolások készítése

2.: Értékelési Csoport működésével, felmérésekkel kapcsolatos költségek

3. Információ, kommunikáció és fenntarthatóság biztosítása – nyomtatott újság, cikkek, online média, záró-konferencia, reklám termékek

4.: Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése

A választott helyi női képviselők (5magyar és 5 norvég) csere-programja a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére irányuló legjobb norvég önkormányzati gyakorlatok megismertetésére, majd magyarországi pilotok végrehajtásával.

Esélyegyenlőségi tervezés terén legjobb gyakorlatok gyűjtése norvég tanulmányúttal. A tanulmányúton a legjobb önkormányzati gyakorlattal bíró önkormányzati szakemberek mellett a minisztériumok képviselőinek tapasztalatcseréjére is alkalom nyílik, hiszen a tanulmányút keretében workshopra kerül sor az esélyegyenlőség kormányzati-önkormányzati kezelésének összehasonlítására Norvégiában és Magyarországon.

5.: Önkormányzati szövetségek kapacitásépítése

- Az ÖNET és az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése norvég példák és szakértői támogatása mellett; minisztériumok, szakszervezet és szövetségek vezetőinek közös norvég tanulmányútja.

- Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ létrehozása egy budapesti ingatlanban, amely nyitva áll az önkormányzatok számára találkozók helyszínéül, tréning-helyszínként.

- Önkormányzati tulajdonú cégek számára tapasztalatcsere a KS-en belül működő KS Bedrift példáján keresztül. Norvég tanulmányúttal és SWOT elemzéssel azt önkormányzati tulajdonú cégek részvételével.

- Hatékonysági hálózatok / tapasztalatcsere programok, megfelelő adatok gyűjtésével a következő témákban:

A)           Falvak helyzete az új önkormányzati rendszerben –szakmai tapasztalatcsere (hatékonysági hálózat norvég módszer adaptációjának lehetősége) norvég önkormányzatokkal, legjobb gyakorlatok felkutatása. Vezető partner e témában az MFSZ.

B)           Idősellátás, házi segítségnyújtás: szakmai tapasztalatcsere (hatékonysági hálózat norvég módszer adaptációjának lehetősége) norvég önkormányzatokkal, legjobb gyakorlatok felkutatása, 10 fős norvég tanulmányúttal a KÖOÉSZ szakmai vezetésével.

- Képviselők Képzése Program aktualizálása és 40 tréning végrehajtása a 2014. évi önkormányzati választásokat követően

6.: Járási és önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése

Valamennyi megyében szakmai konzultációk szervezése a kormányzati szervek bevonásával (2014. novembertől 2015. áprilisig), majd összegző konferencia 2015 áprilisában. Ezzel párhuzamosan szakmai munkacsoport dolgozza ki az együttműködés szakmai kereteit tartalmazó kétnapos tréninganyagot. Trénereket toborzunk, akik legalább 100 járásba eljutva tréningeket tartanak a járási hivatalok és az önkormányzati hivatalok vezetői, dolgozói számára az együttműködés kereteiről. A munkacsoportban valamennyi projektpartner aktívan részt vesz. A munka csomag vezetője az MKKSZ.

7.: Szegénység elleni küzdelem: önkormányzatok számára kifejlesztett tréninggel a szociális vállalkozások segítése

A SZETT a norvég partnerével a VOX-szal együtt az előző finanszírozási periódusban sikeres projektet hajtottak végre a tanulási partnerség helyi szintű megvalósításában. (www.nyitok.hu )

Jelen projektben tréninganyagot dolgoznak ki közösen valamennyi partnerrel együtt az önkormányzati vezetők számára az életen át tartó tanulásban, tanulási partnerségekben rejlő lehetőségek megvilágítására. Szakmai vezető a SZETT.

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu