MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Garai Péter helyettes államtitkár

  1. I.                    BEMUTATKOZÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felelős többek között a hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer működéséért, az iskolai oktatás fejlesztéséért, a kulturális értékeink megőrzéséért, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek érvényesítéséért, a nők és férfiak társadalmi egyenlőség, valamint a társadalmi felzárkózással kapcsolatos kormányzati elképzelések megvalósításáért.

 

A MaNorKA („Önkormányzati kapacitás-építés norvég‐magyar együttműködéssel”) projekt „Esélyegyenlőség” című 4. Munkacsomagjában projektpartnerként az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága vesz részt. A helyettes államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy a bővülő lehetőségekből arányos rész jusson a hátrányos helyzetű embereknek és csoportoknak. Az új koncepció lényege a komplexitás, azaz csupán akkor érhető el minőségi javulás ha az oktatási, szociális és egészségügyi, valamint a foglalkoztatási körülmények egyidejűleg fejlődik.

A helyettes államtitkárságot Dr. Garai Péter társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vezeti.

 

Az EMMI RÉSZVÉTELE A MANORKA PROJEKTBEN

 

Menedzsment Bizottság

Értékelő Csoport

Esélyegyenlőség Munkacsoport

 

 

 

Tag

 

Dr. Garai Péter

társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár

EMMI

 

 

Dr. Garai Péter

 

 

Sebestyén Zsuzsa

 

 

 

 

 

Helyettes tag

 

Sebestyén Zsuzsa

esélyegyenlőségi referens,

Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya

EMMI

 

Sebestyén Zsuzsa

 

 

  1. II.                  MOTIVÁCIÓ, FELADATOK ÉS ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK A PROJEKTBEN:

Az önkormányzati, kormányzati és érdekképviseleti szereplőket tömörítő MaNorKa projekt Esélyegyenlőségi Munkacsoportja keretében norvégiai jó gyakorlatok megismerésén és a hazai érdekeltek közötti együttműködésen keresztül elérni kívánt cél, az esélyegyenlőség kormányzati-önkormányzati kezelésének összehasonlítása és a magyarországi pilot programok végrehajtása.

 

Az EMMI elérni kívánt céljai a projektben:

 

  • A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének érvényesítése minden szinten (gender mainstreaming);

 

  • a többszörös diszkrimináció, azaz a nemi alapú és etnikai alapú diszkrimináció összefonódása a legösszetettebben Magyarországon a roma nőket sújtja, Norvégiában pedig a bevándorló nők helyzete különösen nehéz. Munkanélküliség, korai iskolai lemorzsolódás, tartós szegénység, rossz egészségi állapot és lakhatási helyzet állapot, alacsony társadalmi és gazdasági státuszuk, előítéletek együttesen és egymással kölcsönhatásban okozzák a többszörös társadalmi kirekesztettséget. Ezért a jógyakorlatok összegyűjtésénél, a pilot programok kidolgozásánál figyelmet kell fordítani a többszörös diszkrimináció áldozataivá váló nőkre;
  • a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésére irányuló legjobb önkormányzati intézkedések, jógyakorlatok megismerése, tapasztalatcsere. 

Az EMMI a fenti célok eléréséhez alábbi projekttevékenységekkel járul hozzá:

 

  • Szavazati joggal rendelkező tagként részvétel a Menedzsment Bizottságban, és Esélyegyenlőségi Munkacsoportban, megfigyelőként az Értékelő Csoportban;
  • az Esélyegyenlőségi Munkacsoportot vezető TÖOSZ- al és a munkacsoport többi partnerével szoros együttműködésben javaslattétel az esélyegyenlőségi munkacsoport üléseinek témáira és meghívotti körére;
  • a hazai munka-magánélet jobb összeegyeztetésével kapcsolatos jógyakorlatok bemutatása és tanácskozás a norvég partnerekkel.

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu