MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

Szövetség az Életen át tartó Tanulásért (SZETT)

Szövetség az Életen át tartó Tanulásért (SZETT)

A SZETT bemutatkozó prezentációjához kattintson ide

                                                 

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért párbeszédet és széleskörű összefogást kíván kialakítani mind országos, mind helyi szinteken annak érdekében, hogy a magyar emberek folyamatosan fejleszthessék képességeiket, és ezáltal egyre értékesebb és megbecsültebb munkavállalókká, sikeresebb vállalkozókká, aktiv és közösségi szellemű, céljaikat és vágyaikat valóra váltani képes állampolgárokká válhassanak.

Különösen fontos számunkra a hátrányos helyzetű csoportok, közöttük is a munkanélküliek, az alacsony iskolai végzettségűek, a fogyatékos emberek, a roma közösségekhez tartozók, az idősödő illetve a női munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése, és ezáltal esélyeik és lehetőségeik kibővítése a felzárkózásra, a munkaerőpiaci aktivizálásra, a társadalmi – közösségi beágyazódásra.

Mindehhez szükségét látjuk különösen a felnőtt-tanulási lehetőségekben szűkölködő hátrányos helyzetű térségekben, városrészekben az életen át tartó tanulási alapinfrastruktúra kiépítését, és az említett csoportok számára könnyen hozzáférhető, szükségleteikhez és igényeikhez igazodó tanulási lehetőségek biztosítását.

A fenti célok eléréséhez nyújt konkrét lehetőséget jelenleg futó  TÁMOP-5.3.9. számú „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című kiemelt programunk, amelyet 2012. augusztus 1. és 2015. január 1. között valósítunk meg. A program keretében, alapozva korábbi sikeres modellkísérletünkre 50 helyszínen hozunk létre Nyitott Tanulási Központokat, ahol a helyi szükségletekre építve, különféle egyéni és csoportos formákban támogatjuk a felnőttek ingyenes tanulását.

Első lépésben legfontosabb célunk a mindennapi boldoguláshoz és aktivizálódáshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése, úgymint anyanyelvi és idegennyelvi kommunikáció és írástudás, informatikai és kommunikációs eszközök használata, alapvető munkavállalói kompetenciák illetve a vállalkozásindításhoz szükséges alapismeretek és készségek fejlesztése. Emellett a kompetenciafejlesztések kiemelt területei központjainkban a személyes pénzügyek kezelése, az egészséges életmód és betegségmegelőzés, a takarékos és zöld háztartás kialakítása, a szülői szerepek és a gyermekek tanulásának és iskolai előmenetelének hatékony segítése, a helyi kultúrális értékek megismerése és megosztása, az állampolgári ismeretek és a hatékony önérvényesítés és ügyintézés. Minden központban lehetőség van a specifikus helyi igényekre épülő tanulási programok kidolgozására is, amelyek megfogalmazásához sok információt kapunk az igények felmérését, a kompetencifejlesztési célok meghatározását, a tanulók bevonását segítő helyi tanulási partnerségektől. A helyi partnerségekben meghatározó szerepe van a települési önkormányzatoknak, de a munkaadók illetve vállalkozások, a helyi oktatási, munkaerőpiaci és szociális intézmények, civil szervezetek is képviseltetik magukat.

Programjaink során hangsúlyossá válik a nyitott, befogadó szemléletmód, a rugalmas, az egyéni tanulási szükségletekre válaszoló differenciált megoldások alkalmazása, a praktikus, rögtön használható tudás biztosítása, a tanulók motiválása és a tanulási készségeik fejlesztése.

A Nyitott Tanulási Központ kialakítása során fontos szempont volt számunkra, hogy az „beágyazódhasson” a helyi közösség életébe, könnyen megközelíthető helyen és lehetőleg elérhető közelségben legyen a legtöbb helyi közszolgáltatáshoz.

A TÖOSZ felkérésére csatlakoztunk a MANORKA projekthez. Az általunk megvalósítandó projektelem alapvető célja, hogy erősítsük az elköteleződést a települések vezetésében az életen át tartó tanulás támogatása iránt, és mintákat adjunk ennek gyakorlati megvalósításához. Ebben nagy segítségünkre lesznek partnereink, a Norvég Oktatási Minisztérium Életen át Tartó Tanulási Intézete, illetve a Norvég Önkormányzatok Szövetsége, hiszen norvégiában az életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása a kötelező önkormányzati feladatellátás része. Három, egymásra épülő feladatunkat a helyi tanulási központjaink bevonásával szeretnénk megvalósítani hét, a későbbiekben kiválasztandó kistérségben.

Első lépésben térségenként 6-7, összesen 45-50 polgármestert szeretnénk megszólítani és a tanulási központjainkba invitálni. Itt egy egynapos program keretében olyan kérdésekről beszélgetnénk, hogy miért fontos a felnőttkori tanulás, hogyan tudja az önkormányzat a helyi közösség figyelmét a tanulás fontosságára felhívni és az életen át tartó tanulás ügyét helyi szinten elősegíteni. Ezzel egyidejűleg egy 20 órás tanulási programot ajánlunk fel a vállalkozó polgármestereknek, amelyben info-kommunikációs eszközök használata és angol nyelvtanulás lesz a középponban, kifejezetten a polgármesteri szerepkörhöz illeszkedő kompetenciákat fejlesztenénk ezeken a területeken. A programon való részvételnek szimbolikus jelentősége is van, hiszen a települések vezetői ezúton is kinyilvánítják a helyi közösség számára, hogy fontosnak tartják az életen át tartó tanulást, és jó példával elöl is járnak e téren.

A második feladat, hogy a bevont 45-50 település két-két önkormányzati munkatársa számára felkészítést tartunk a 7 tanulási központban arról, hogy hogyan lehet olyan helyi tanulási partnerségeket és önkormányzati kezdeményezéseket kialakítani, amelyek hatékonyan szolgálják az életen át tartó tanulás előmozdítását. Ennek során a tanuló közösség - tanuló város – tanuló falu koncepcióinak figyelembe vételével közösen azonosítunk a helyi feltételrendszerbe illeszkedő stratégiai fejlesztési irányokat és konkrét cselekvési lépéseket.

A felkészítő programok tananyagainak és tapasztalatainak összefoglalásaként készül harmadik lépésben készítünk egy útmutatót az életen át tartó tanulás elősegítését szolgáló helyi stratégiák és gyakorlati lépések kialaításához.

A program előkészületei az idén ősszel indulnak el, a helyi tevékenységek pedig a 2015-ös évben valósulnak meg.

A SZETT eddigi tevékenységeiről

                               

•A 20 éves múltra visszatekintő Szövetség magyarországi nonprofit, civil szervezetek szövetsége;
•Kiterjedt hazai és nemzetközi partnerhálózattal rendelkezik, aktív tagja az Európai Alapkészségfejlesztő Hálózat (European Basic Skills Network – EBSN) és Európai Felnőttképzési Szövetség (European Association for the Education of Adults – EAEA) szervezeteknek;
•Célja az alapkészségek és kompetenciák fejlesztése, az életen át tartó tanulás lehetőségének megteremtése; az országban a hátrányos helyzetű csoportok felkarolása és  a munkanélküliek munkába vonása, a társadalmi-gazdasági életben való teljesebb részvétel elérése, az öngondoskodás képességének kialakítása, körülményeik, környezeti feltételeik javítása.
 

NYITOK A VILÁGRA!

 

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu