MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

6188.jpg 6199.jpg 6201.jpg 6204.jpg 6176.jpg 6171.jpg 6155.jpg 6161.jpg 6169.jpg 6206.jpg 6207.jpg 6223.jpg 6226.jpg 6235.jpg 6222.jpg 6216.jpg 6208.jpg 6209.jpg 6210.jpg 6149.jpg 6147.jpg 6086.jpg 6096.jpg 6105.jpg 6109.jpg 6082.jpg 6077.jpg 6066.jpg 6073.jpg 6076.jpg 6110.jpg 6111.jpg 6132.jpg 6141.jpg 6146.jpg 6130.jpg 6123.jpg 6118.jpg 6119.jpg 6121.jpg 6063.jpg

Hírek

A legkisebb települések létéről, jövőjéről Andocson-MFSZ fórum 2014. április 28-án


A Magyar Faluszövetség szervezésében 2014. április 28-án Andocs községben (Somogy megye) a Közösségi házban megtartott önkormányzati fórumról olvashat.

A Norvég-Magyar önkormányzati együttműködés MANORKA kapacitásépítési programjának keretében az 1.100 lelkes somogyi falu Közösségi házában összegyűlt polgármestereket, jegyzőket és helybéli érdeklődőket Törőcsik Ferencné polgármester köszöntötte. Büszkeséggel említette 8 osztályos iskolájukat, ahol 3 falu gyermekei tanulnak, valamint a Start munkaprogramot, melynek keretében tavaly 120 közfoglalkoztatottat alkalmaztak. Ők jórészt az 1,2 hektáros konyhakertet művelték, ahonnan zöldség-gyümölcs került a közétkeztetésbe.

Szabó Gellért ismertette a MANORKA Projekt fontosabb ismérveit, majd hangsúlyozta a mostani helyszín és a témaválasztás fontosságát. Eddig a falusi önkormányzatok működésének különféle tényezőit, részterületeit érintették az előadók, ezúttal a legkisebb települések létének, jövőjének kérdéskörét boncolgatjuk. Saját adatgyűjtésének eredményeit ismertetve jelezte, hogy Somogy megye az Ország 4. leginkább aprófalvas megyéje, ahol a megye településeinek 46 %-át kitevő 500 lakos alatti 114 faluban él a megyei népesség 10 %-a. A 3. helyen Zala megye áll 12 %-kal (158 falu – a megyei települések 61 %-a), ezt előzi Baranya 13 % (205 falu – a megyei települések 68 %-a), majd Vas megye közel 14 %-kal (132 falu – a megyei települések 61 %-a). Országos viszonylatban 1058 az 500 lakos alatti falvak száma, mintegy 280 ezer lakossal.

Somogy megyében a 230 községből csak 36 rendelkezik 8 osztályos iskolával, további 39-ben legfeljebb 7 osztály van, a falvak kétharmadában pedig nincs helyi oktatás.

Egy tanulmány az aprófalvak jövőbeni kilátásait elemezve olyan „új szűkösségek” kielégítésének lehetséges terepeként említi őket, mint a természet, kultúra, emberség, demokrácia, ami felértékelheti szerepüket. Ehhez azonban politikai döntés, és elsősorban a támogatásokat megpályázni, a fejlesztéseket megvalósítani, és a forrásokat lehívni képes helyi közösség kellene. A már elfogadott fejlesztési koncepciók és a Nemzeti Vidékstratégia ugyanis lehetőségként említik céljaik között a vidék legkisebb településeinek fejlesztését, a megvalósítás azonban kidolgozatlan.

 

Ezt követően kezdte előadását Fábián Éva, Somogy megye főépítésze, aki bevezetőként jelezte, hogy mindössze egy megyei helyzetkép felvázolására vállalkozik, a lehetséges előremutató irányok megleléséhez csak kérdésekkel tud segíteni. Adatai szerint 22 somogyi faluban nő a népesség, amelyek mind a Balaton, illetve a megyeközpont szomszédságában vannak. Másik tény, hogy 60 faluban a roma lakosság aránya több az országos átlag 3-szorosánál (lásd a dián).

 

Pongrácz Máté, az MNVH somogyi referenseként egyebek között a vidéki fejlesztési lehetőségek eddigi kihasználásáról, illetve a várható programokról beszélt.

 

Elhangzott felvetések:

  • A helybeliek földhöz jutása döntő fontosságú a megélhetéshez, ez azonban több esetben sem valósult meg a környéken: helyi állami földek bérletét idegenek szerezték meg.
  • Az átszervezéssel az iskola „elvált” a falujától, megszűnt a korábbi közvetlen kapcsolat. Pedagógusok, vagy helyi népművelők, helyi kulturális és közösségi rendezvények nélkül aligha beszélhetünk önfenntartó faluközösségről, az új finanszírozás következtében pedig a falvak 90 %-ában nincs szabadon felhasználható bevétel, amiből támogatni lehetne ezeket.
  • A falvak népességvesztése már a hatvanas években elkezdődött, amikor a falusi gazda a városban vásárolt, vagy épített magának/gyermekének házat. A saját értékrendünkkel van baj.
  • A pályázati önerő alacsony mértéke önmagában még nem jelenti azt, hogy meg is tudja a falu valósítani a projektet. Ha nincs pénz az előfinanszírozáshoz, vagy késik a leigénylés becsődölhet az önkormányzat.
  • A vidéki térségek elérhetőségének javításában fontos szerepe lehet az un. Déli autópályának (M9), amelynek Kaposvár-Szekszárd közötti szakasza engedélyezés alatt van, ám a megvalósulás kérdéses, mivel a ’14-20 közötti ciklusban uniós pénz erre aligha szerezhető.
  • Az aprófalvak (falvak) sorsának nemzetpolitikai vetületei igazán megérdemelnék, hogy fejlesztésük ne csak országos koncepciókban szerepeljen, de kutatóintézetek, államilag koordinált megyei-térségi irodák segítsék konkrét programok kidolgozását és lebonyolítását.
  • A helybeli megélhetési gondok különösen sújtják a vidéki lakosságot. Ezen belül a cigányság által sűrűbben lakott településeken még fokozottabbak a gondok. Ahol nem sikerül az együttélési normákat kialakítani és fenntartani, ott a közbiztonság romlása a szomszédos településeket is a kiüresedés kilátásával nyomasztja, ráadásul eladhatatlanná válnak az ingatlanok.
  • A közös hivatalok lecsökkentett létszáma nem teszi lehetővé, hogy a polgármesternek helyi segítői legyenek a pályázatok megírása és lebonyolítása terén. Nem is tud fejlődni a falu.
  • A terület alapú támogatásokat differenciálni kellene a kisebbek javára, továbbá adóztatni a földeket, ami legyen saját bevétele a településnek.
  • A helyben maradás és boldogulás a mai kor elemi létfeltételeinek híján inkább a „bolond-ság” felvállalásával egyenértékű, pedig az Ország középső részén – így Somogyban is – vannak még a mobiltelefonálástól elzárt falvak a térerő hiánya miatt.

 Az elhangzott előadások letölthetőek innen: http://www.manorka.net/hu/eredmenyek/letoeltheto-dokumentumok-kiadvanyok/

A képek megtekinthetők itt: http://www.manorka.net/gallery/Andocs-2014-04-28/92/

 

Andocs, 2014. április 28.                                                       Magyar Faluszövetség

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu

JÁRÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

www.mkksz.org.hu

MUNKACSOMAG VEZETŐ