MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

Járások-Önkormányzatok Együttműködésének fejlesztése

Tréning a szombathelyi járásban: Nemesbőd vendégszeretetével


2015. június 23-24-én Nemesbődön tartotta a járási tréninget dr. Kapiller Sarolta trénerünk Nemesbőd, Acsád, Meszlen, Vát önkormányzatainak és a Szombathelyi Járási Hivatal részvételével.

Ezúton is köszönet a nemesbődi Jegyző Asszonyank, dr. Váradi Renátának, aki lehetővé tette e tréning megszervezését és kitűnő vendégszeretettel öregbítette a közös hivatal jó hírét.

A tréning a tervezett időpontban és helyszínen 17 fővel megvalósult.

A járási csoportot a járási hivatal öt kormánytisztviselője képviselte, az önkormányzatok részéről négy polgármester (Nemesbőd, Acsád, Meszlen, Vát),a jegyző és hat ügyintéző is aktívan részt vett a közös munkában. A tervezett program minden eleme megvalósult, a résztvevők mindvégig jelen voltak a programon és aktív munkájukkal segítették annak maradéktalan megvalósulását. A csapatmunka kifogástalanul működött már a képzés kezdetén, jó együttműködésről, a társak és véleményük tiszteletben tartásáról tettek tanúbizonyságot a résztvevők.

A vendéglátás, a nemesbődi polgármester és munkatársainak önzetlensége, a kulturált környezet, a rendelkezésre álló eszközök mind biztosíték volt a jó hangulatra, és arra, hogy a tevékenység bizalomra és őszinteségre épüljön.

A közös gondolkodás és közös munka eredményeként együttműködési paktumtervezet jött létre a járási hivatal és a négy önkormányzat között.

A tréning a kitűzött célt úgy valósította meg, hogy újabb tapasztalatcsere megszervezésére is javaslatot tettek a résztvevők. Őszintén és kritikai hangnemben beszéltek a járási hivatal és az önkormányzatok közötti együttműködés strukturális és helyi problémáiról, keresték a jó megoldásokat és javaslatokat tettek a konfliktusok megelőzésének érdekében. A résztvevők kor szerinti összetétele változatos volt, de nem hordozta magában a generációs különbségekből adódó problémákat, hanem a tapasztalatok átadásán és a vélemények közelítésén alapuló együttműködési készség kialakulásához vezetett. Láthatóan jó összhang alakult ki a polgármesterek és a hivatali dolgozók között.  Azok is igyekeztek bekapcsolódni a feladatok megoldásába, akik egyébként nem szeretnek szerepelni. A vezetők egyenrangú csapattagként viselkedtek, és teret adtak nem vezető munkatársaik véleményének és aktivitásának. Sikerült az önkormányzati és járási résztvevőket rávezetni arra, hogy sikereik és kudarcaik közösek, közös céljuk az ügyfél elégedettsége, és csak az együttműködés lehet a megoldás az eredményesebb munka érdekében. Ennek érdekében a helyi kérdések szóbeli egyeztető megoldását látják célravezetőnek, a rendszerproblémákat pedig az egymás kölcsönös segítésén alapuló konkrét helyzetmegoldásokkal hidalnák át. Ehhez elengedhetetlennek tartják az emberi kapcsolatokat az egyes hivatalok munkatársai között. A képzéssel kapcsolatban csak sikerélményről tudott beszámolni trénerünk, s még a legnehezebb, közös logikai gondolkodást és nagyfokú együttműködést igénylő játékban is sikerült a csoportnak megtalálnia a helyes megoldást. Különösen jól sikerült a hídépítő játék és a hivatali viselkedést modellező szerepjáték is. Külön említést érdemel az a pazar vendéglátás és önzetlen vendégszeretet, amellyel az önkormányzat fogadta a tréning résztvevőit.

A képzés együttműködési paktum-tervezettel zárult, amelynek célkitűzései a következők:

Szombathelyi Járási Hivatal részéről:

-         közös tréningek szervezése

-         egységes iratminták kialakítására törekvés

-         hivatalvezető vagy helyettese rendszeresen egyeztet a polgármesterekkel, jegyzőkkel

-         közös szakmai programok szervezése az önkormányzati és járási hivatalok tisztviselői számára

-         informális kapcsolatok további működtetése az ellátások gyors és hatékony intézése érdekében

-         egymás jó hírnevét erősítik

Az Önkormányzatok részéről:

-         személyesebb kapcsolatok kialakítása és ápolása

-         közös szakmai továbbképzések

-         közös számítógépes programok használata

-         párbeszéd

-         egymás jó hírnevét védik és erősítik

ötletbörze szervezése a kapcsolatok élőbbé tétele és a jobb megértés, összekovácsolódás érdekében                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu