MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

A falvak érdekvédelme-MFSZ munkacsomagja

A hungarikumok és az ASP rendszer a falvak napirendjén


Emlékeztető a Magyar Faluszövetség szervezésében 2016. április 26-án Rábatöttös községben (Vas megye) a Művelődési házban megtartott önkormányzati fórumon (workshop) elhangzottakról

A MANORKA kapacitásépítési programjának keretében a 230 lakosú falu Művelődési házában összegyűlt polgármestereket, önkormányzati képviselőket és helyi érdeklődőket Annár István polgármester köszöntötte, majd röviden bemutatta a települést. Elmondta, hogy a település két korábban önálló falu, Töttös és Gutaháza egyesülésével 1992 óta viseli ezt a nevet. Összesen hat település tartozik a közös hivatalhoz, Vasszécseny központtal. A térséget jellemzik az aprófalvak, a megélhetést a mező- és erdőgazdaság biztosítja, de Szombathely közelsége is meghatározó a munkahelyek szempontjából.

Külön érdekességként említette a falu külterületén lévő, az önkormányzat közreműködésével tavaly felújított Szent Cecília templomot. A templom ugyanis Rábatöttös és a szomszédos Zsennye közigazgatási határára épült. A szentély Zsennye, a templomhajó Rábatöttös közigazgatási területére esik.

 

Szabó Gellért ismertette a MANORKA Projekt fontosabb ismérveit. Elmondta, hogy a projekt keretében a Faluszövetség által vállalt megyei önkormányzati fórumok sorozatának ez az utolsó állomása. Bemutatta a jelenlévőknek a projekt során készült záró tanulmányt a falvak hatékonysági hálózatának vizsgálatáról, és meggyőződését fejezte ki, hogy a kistelepülési közösségek összefogása a jövőben megvalósul, biztosítva ezzel létezésük legfontosabb feltételét.

A fórum első témájaként tett említést az Mötv. Parlament előtt lévő és hamarosan vitára kerülő módosításának tervezetéről, ami a települések kötelező csatlakozását írja elő a létesítendő ASP2 országos rendszerhez.

 

Ezt követően adta át a szót Krucsó Balázsnak, aki egyebek között az alábbi kiegészítéseket fűzte az általa bemutatott diasorozathoz:

 • Az ASP rendszer a beépített érvényesítő (validációs) funkcióknak köszönhetően hibás adatszolgáltatást nem továbbít.
 • Az ADÓ szakrendszerbe a jogszabályokhoz igazodva 5 évre visszamenőleg kell migrálni az adatokat. A program jogerősítést is végez.
 • A gépjárműadó esetében elengedhetetlen a KEKKH-tól kapott adatok pontossága.
 • A korábban kiküldött zip fájlt az onkado rendszerbe kell telepíteni, ennek lefuttatásával válnak láthatóvá az adatállomány hibái. Az ADÓ szakrendszerbe hibás adatok is betölthetők, ám ha adathibás adóalany kerül sorra (pl. rossz adószám), a program nem enged tovább. Ennek javítása akár hosszadalmas is lehet, ezért mindenképpen érdemes migrálás előtt javítani.
 • Jelenleg 18 féle könyvelőprogramot használnak az önkormányzatok. Az ASP GAZD szakrendszerének bonyolultsága az új számviteli szabályok bonyolultságából ered (4/2013. Korm. rend.), mivel a programozóknak szigorúan követniük kellett a jogszabályi előírásokat. A könyvelés lépései azonban mindenütt „testre szabhatók”, így a Hivatal belső informatikai megoldással akár jelentősen csökkentheti az eredmény eléréséhez szükséges lépések számát.
 • Az ASP1 során képzéseket szerveztek ugyan, de az új program használatának megtanulásával párhuzamosan kellett a 4/2013-as rendeletet is megismerni, ami így együtt igen keserves volt. Az ASP2-nél a könyvelési ismeretek felfrissítésének külön modult szentelnek.
 • A Nemzeti Távközlési gerinchálózat végpontjait az önálló hivatalokban és a közös hivatali székhely települések hivatalaiban építik ki. Jelenleg kb. 500 település van a 3200-ból, ahol a megfelelő sávszélesség hiánya a legnagyobb gond. Ezeknek a településeknek a csatlakoztatása később történik.
 • Az adatbázis létrehozásával cél az adatok összevetése települések, térségek között a helyi és országos döntéshozók számára.
 • A csatlakoztatást megyénként bonyolítanák. Így történik a képzések szervezése is, géptermi, tantermi és távoktatással. (A használati Útmutató mintegy 600 oldalas.) A Megyei Igazgatósági képzők 12 hetes képzése már megkezdődött.
 • A hivatali ügyintézőket a Kincstárban lévő tanácsadók segítik majd, akiknek azonban nem lesz hozzáférésük a rendszerhez, csak segíteni tudnak.
 • Fontos cél az is, hogy az adatszolgáltatás egyszerűsödjön: ugyanazt az adatot csak egy helyre kelljen küldeni. 
 • Az ügyintézők az e-Szig segítségével azonosíthatják majd magukat a belépéshez, így akár otthonról is lehet munkát végezni.
 • Ha a közös hivatal tagtelepülése rendelkezik megfelelő internet sávszélességgel, csatlakozhat.

 

dr. Albert József osztályvezető (FM) fontosabb szóbeli kiegészítései:

 

 • A hungarikum törvény célja önbecsülésünk és elismertségünk növelése.
 • Nem sok kötelezést tartalmaz, a helyi közösségekre bízza annak eldöntését, mit tekintenek helyi értéknek.
 • Jelenleg 19 megyei értéktár létezik kb. 1300 megyei értékkel, további 800 település rendelkezik értéktárral.
 • 2015-ben 180 MFt állt rendelkezésre pályázatokra, ebből 170 millió a hazai és Kárpát-medencei településeknek, 10 millió a ritka népi mesterségek tovább éltetésére.
 • Gundel Károly: „Csak akkor lehetsz a legjobb, ha a legjobbakkal veszed fel a versenyt.”

 

Rábatöttös, 2016. április 26.                                                             Magyar Faluszövetség

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu