MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

6188.jpg 6199.jpg 6201.jpg 6204.jpg 6176.jpg 6171.jpg 6155.jpg 6161.jpg 6169.jpg 6206.jpg 6207.jpg 6223.jpg 6226.jpg 6235.jpg 6222.jpg 6216.jpg 6208.jpg 6209.jpg 6210.jpg 6149.jpg 6147.jpg 6086.jpg 6096.jpg 6105.jpg 6109.jpg 6082.jpg 6077.jpg 6066.jpg 6073.jpg 6076.jpg 6110.jpg 6111.jpg 6132.jpg 6141.jpg 6146.jpg 6130.jpg 6123.jpg 6118.jpg 6119.jpg 6121.jpg 6063.jpg

Hírek

Kristiansandi példák, hasznos segédletek az egyenlőségre törekvő önkormányzatoknak


A Norvég Alap támogatásának köszönhetően megvalósult norvég-magyar együttműködési projektünk összefoglaló kiadványa vált elérhetővé.

Magyarországon a közéletben a nők szerepvállalása meglehetősen alacsony. Minden ötödik polgármester nő. Ha ezt településkategóriák szerint vizsgáljuk, egyértelműen megállapítható, hogy a női polgármesterek aránya fordított arányban nő aszerint, hogy mekkora a település. Minél nagyobb egy település, annál kevesebb a női vezető, az arányuk a kisebb településeken jelentősebb. Emellett, a nők országos politikai életben való részvételével összehasonlításában települési szinten sokkal nagyobb a női politikusok relatív aránya.

A TÖOSZ esélygyenlőségi tanulmányútjának egyik fő célkitűzése az volt, hogy a norvég és magyar jó példák megismerésén, széles körben történő népszerűsítésén és helyi viszonyokhoz való adaptálásán keresztül, javítson a női-férfi vezetők fentiekben bemutatott arányszámán, valamint, a munka és magánélet egyensúlyának jó példáinak segítségével járuljon hozzá a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség kialakulásához. Ez okból összehasonlításra kerültek a norvég és magyar helyi és állami esélyegyenlőségi, jólléti és családpolitikai szabályozások, valamint az intézményrendszer is. Emellett a résztvevőknek lehetőségük nyílt a nők és férfiak esélyegyenlősége mellett az esélyegyenlőség kérdéséről egy szélesebb körben gondokodni, megismerni a norvég jó gyakorlatokat a kisebbségek, fogyatékkal élők, eltérő szexuális orientációval bírók integrációjával kapcsolatban.

Az tanulmányúton és az azt követő budapesti workshopon az ország minden részéről női és férfi polgármesterek vettek részt, hogy az esélyegyenlőség különféle témáiról, a munka- és magánélet egyensúlyához kapcsolódó kérdésekről, valamint a településvezetési feladatokról, településfejlesztési lehetőségekről, véleményt és tapasztalatokat cseréljenek, közösen gondolkodjanak, majd településükre szabottan esélyegyenlőségi koncepciót fogalmazzanak meg.

A projekt zárásakor fentiekben megfogalmazott cél sikeresnek mondható, hiszen mind a 10 település sikeres koncepciót adott le és számos jó példával, gyakorlattal gazdagodott, emellett pedig mivel a TÖOSZ széleskörű kapacitásfejlesztési tevékenységet folytat az esélyegyenlőség témakörében, így a tanulmányút és annak eredményei szervesen kapcsolódnak és tovább bővítik Szövetségünk e téren végzett munkáját és tudásbázisát.

Dr. Gyergyák Ferenc a TÖOSZ főtitkára

 A KIADVÁNY LETÖLTHETŐ INNEN

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu

JÁRÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

www.mkksz.org.hu

MUNKACSOMAG VEZETŐ