MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

6188.jpg 6199.jpg 6201.jpg 6204.jpg 6176.jpg 6171.jpg 6155.jpg 6161.jpg 6169.jpg 6206.jpg 6207.jpg 6223.jpg 6226.jpg 6235.jpg 6222.jpg 6216.jpg 6208.jpg 6209.jpg 6210.jpg 6149.jpg 6147.jpg 6086.jpg 6096.jpg 6105.jpg 6109.jpg 6082.jpg 6077.jpg 6066.jpg 6073.jpg 6076.jpg 6110.jpg 6111.jpg 6132.jpg 6141.jpg 6146.jpg 6130.jpg 6123.jpg 6118.jpg 6119.jpg 6121.jpg 6063.jpg

Hírek

Eredmények a norvég esélyegyenlőségi tanulmányút, hazai workshop nyomán - fejlesztési koncepció inspirációnak


Kristiansandban járt a Norvég Alap támogatásának köszönhetően a TÖOSZ 10 fős delegációja, majd együtt gondolkodtak és terveztek Budapesten.

Elkötelezett résztvevőink innovatív ötleteket, átgondolt komplex megoldási javaslatokat fogalmaztak meg projektünk keretében, hatására. Az alábbiakban Bíróné Dr.Dienes Csilla polgármester gondolatait idézzük Szamossályiból:

Esélyegyenlőségi Programtervezés

A Norvég tanulmányutunk tapasztalataiból is építkezve az alábbi területek esélyeinek és lehetőségeinek növelését igyekszünk Szamossályi településen kiemelni.

 Miért

 1. A közmunkás munkakörben foglalkoztatott személyek segítése, visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra

 Célcsoportok

A településen foglalkoztatott közmunkás személyek, illetve azon munkanélküliek, akik szociális segélyben , álláskeresési támogatásban részesülnek

Közvetlen célok

Ezen szamossályi lakosok  visszavezetése az elsődleges munkaerő piacra, illetve személyes motivációjuk erősítése, lehetőségeik feltérképezése 

 Beavatkozások

Két uniós program is fut a településen jelenleg. Ezen projektek adják annak lehetőségét, hogy komolyabban foglalkozzon az önkormányzat azzal, hogy megfelelő, hozzáértő szakemberek által személyes tréningek és foglalkozások keretében egyéni fejlesztési tervek útján megkezdjük az érintett személyek motivációját arra, hogy állandó munkahelyet keressenek, ahol megfelelő bérezésben is részesülhetnek.

A térségünkben Nyírbátor városában ( tőlünk 50 km-re) több multinacionális cég is működik, amely állandó munkaerőhiánnyal küzd. A cél összehozni a keresletet a kínálattal, és intézkedéseket tenni arra vonatkozólag, hogy a munkanélküli-közmunkás emberek elhelyezkedjenek ezekben a nyírbátori üzemekben. Ennek elősegítésére az említett uniós projektek segítéségével kirándulást szervezünk a nyírbátori cégekhez, ahol kérjük, hogy a cégek menedzserei és HR-s munkatársai interaktív keretek között mutassák be a cégek profiljait, az ott elérhető javadalmazási lehetőségeket, a csapat tagjává válásának előnyeit.

A kirándulást követően  Szamossályiban coach és egyéb segítő szakemberek segítéségével igyekszünk a közmunkások motivációját felerősíteni és arra ösztönözni, hogy belássa, sokkal jobb életszínvonalat tud magának és családjának biztosítani, ha kimozdul a megszokott komfortzónájából és elmegy, ha kissé távolabb is, egy megfelelő, állandó megélhetést biztosító vállalathoz dolgozni.

Az önkormányzat és a polgármester a kirándulások szervezésében és megfelelő szakemberek felkutatásában működik közre.

A polgármester igyekszik lobbizni annak érdekébe, hogy Nyírbátorból közvetlen buszjárat induljon Szamossályiba és a közvetlen szomszédságába lévő településekre

 2. A roma nemzetiség integrálása, életkörülményeinek javítása . Ezzel kapcsolatosan a „nem-roma” lakosság szemléletének megváltoztatása, elfogadóbbá tétele

 Célcsoportok

A faluban élő roma népcsoport és a „nem-roma” lakosság

Közvetlen célok

A roma népcsoport kultúrájának és szokásainak jobb megismerése. A roma lakosság személyes körülményeinek javítása. A „nem-roma” lakosság szemléletének befolyásolása, hogy elfogadóbbak legyenek a kisebbséggel

Beavatkozások

 Egy most futó EFOP-os pályázat lehetőségének segítségével  OKJ-s képzés és egyéb programok segítségével a szegregátumban élő, nagyrészt cigány lakosság helyzetén kívánunk javítani. A nők részére háziasszony-képzés lesz, a férfiak kőműves szakmát tanulnak. A pályázat szerint programokat szervezünk, ahol terveinek szerint a magyar és a cigány lakosságnak integrált programokat szervezünk. A pályázat másik része még nincs elbírálva, annak segítségével 5 családot új lakásokba helyeznénk el. Ez jelenleg óriási felháborodást vált ki a „magyar” lakosság körében. A cél, hogy ezt a szemléletet megváltoztassuk, elfogadóbbá, toleránsabbá tegyük az embereket. Nem kis feladat. Óriási mértéket ölt az irigység és a gyűlölködés ez ügyben a nem roma lakosság körében. Ennek a megváltoztatása, tompítása nagyon-nagy eredmény lenne. Ehhez közös programokat szervezünk. Közös beszélgetéseket, szerepjátékokat, segítő szakemberek munkáját vennénk igénybe, amellyel elérnénk, hogy a megépült lakóházak nem ellenkezést, hanem örömöt és elfogadást váltsanak ki azokban a sályi lakosokban is, akik nem részesülnek a beruházás közvetlen előnyeiből.

 3.  Hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása.

Fiatalok segítése a pályaválasztásban, hiányszakmák népszerűsítése

 Célcsoportok

Hátrányos helyzetű gyermekek, és fiatalok.

 Közvetlen célok

Biztonságos gyermekkor kialakításában közreműködés. Reális jövőkép megtervezése, piacképes tudás megszerzése, hiányszakmák megszűntetése, a helyi, szolgáltatási ellátás kiszélesítése.  

 Beavatkozások

Hiányszakmák népszerűsítése a vállalkozók bevonásával, a szakmai életpálya lehetőségeinek ismertetése. Üzemlátogatások, szakképző iskolák meglátogatásának szervezése a környező, munkaerőhiánnyal küzdő cégekhez, oktatási intézményekhez, ott a szakma szépségeinek, fogásainak bemutatása, a gyakorló műhelyekben a munkafolyamat megismerése.

Találkozó olyan sikeres emberekkel, akik a térségből származtak el és a szakmában megtalálták a számításaikat úgy anyagilag, mint előmenetelben is már magasabb szintre jutottak.

Önismereti tréning szervezése csoportosan, képzett trénerekkel, akik nem csak az önmegismerésben, hanem a jövő tervezésében és egy esetleges válsághelyzetben is segítséget nyújtanak.

A nyelvek ismeretének előnyei, tapasztalt, több nyelven tudó előadókkal találkozások megszervezése. Nyelvoktatás biztosítása, nyelvvizsga megszerzéséhez akár anyagi segítség nyújtása is.

Az ifjú generáció kötődését a településhez, folyamatosan, programokkal, akciókkal, rendezvényekkel lehet elérni. Az önkormányzat elkötelezett minden tehetséges fiatal anyagi támogatásában. igy pl: Arany János tehetség-program, Bursa ösztöndíj-program. Nagyon sok pályázatunk van, ami a település adottságaira épít, a kenu-túra és a bicikli-túrák, itt mindig jelentős számban szervezzük be a fiatalokat. A JÓ kis Hely pályázatunk segítségével külön programokkal visszük a fiatalokat, gyermekeket a fővárosi és megyeszékhely városok intézményeibe, egyetemeire, hogy annak lehetőségeiről helyben tájékozódjanak. Gyárlátogatásokat szervezünk, kulturális programokkal, egyéb szabadidős lehetőségekkel szeretnénk színesíteni a mindennapjaikat.  Szakemberek segítségével tartunk számukra tréningeket, táborokat, foglalkozásokat.

4. Nemek közötti munkamegosztás, esélyegyenlőség

 Célcsoportok

Házastársak, élettársak, fiúk és lányok egy családon belül

Tipikusan női munkahelyek ismertetése, elismertetése és felkínálása férfiak számára

Közvetlen célok

A nemek közötti munkamegosztás biztosítása, kompromisszumok alapján, lehetőleg egyformán.

Az óvodában és az iskolában , az idősek otthonában preferáljuk a fiú-férfi pedagógusok , szociális segítők foglalkoztatását is !

Beavatkozások

A falvakban, így Szamossályiban is, még ma is élénken él az a sztereotípia, hogy az asszonyoknak a tűzhely mellett van a helyük. Nehezebben mozdulnak el a nők a munkahelyek felkutatásába, a roma lakosság körében szinte kivételes, ha valamelyik nő a család mellől állandó munkahelyre jár be. Ennek a szemléletnek a megváltoztatása nem kis munkát igényel.

A családon belüli feladatmegosztás fontosságát szeretnénk hangsúlyozni riportok, cikkek útján a helyi sajtóban, főzőtanfolyam szervezését tervezzük a férfiaknak is.

Fiatal házasoknak klub létrehozása (közben gyermekfelügyeleti szolgáltatással – Jó kis Hely programban)) ahol a családok megbeszélhetik a problémáikat, munkamegosztási praktikáikat, egymással és szakértő programvezetővel.

Az idősek otthonában már jelenleg is van férfi alkalmazottunk, körültekintőbbek leszünk az új felvételeknél, és ugyanolyan eséllyel pályázhatnak a férfi munkakeresők is az intézményeinkbe, az óvodába és a szociális intézménybe, szociális konyhára.

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu

JÁRÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

www.mkksz.org.hu

MUNKACSOMAG VEZETŐ