MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

6188.jpg 6199.jpg 6201.jpg 6204.jpg 6176.jpg 6171.jpg 6155.jpg 6161.jpg 6169.jpg 6206.jpg 6207.jpg 6223.jpg 6226.jpg 6235.jpg 6222.jpg 6216.jpg 6208.jpg 6209.jpg 6210.jpg 6149.jpg 6147.jpg 6086.jpg 6096.jpg 6105.jpg 6109.jpg 6082.jpg 6077.jpg 6066.jpg 6073.jpg 6076.jpg 6110.jpg 6111.jpg 6132.jpg 6141.jpg 6146.jpg 6130.jpg 6123.jpg 6118.jpg 6119.jpg 6121.jpg 6063.jpg

Hírek

Összefoglaló a projektindító eseményekről


2013. november 25-27 között projektindító megbeszélés-sorozatra került sor Mátraházán a TÖOSZ által vezetett új projektben, amely a Polgármester Akadémia folytatásaként 2016. április 30-ig szolgálja az önkormányzati szövetségek kapacitásainak építését.


Tove Skarstein, a Norvég Királyi Nagykövetség nagykövete

A nyitórendezvény első napján a projekt operatív vezetését ellátó  döntéshozó Menedzsment Bizottság  ülésezett, melynek során a partnerek,  a projektgazda és a menedzsment szervezet mutatkoztak be egymásnak, illetve sor kerül a munkacsomagok ismertetésére és a folyamatok áttekintésére is. A Menedzsment Bizottság elnöke dr. Zongor Gábor projektvezető, a TÖOSZ főtitkára, helyettese Sabján Katalin projektmenedzser, a TÖOSZ nemzetközi titkára.

Ezt követően az Esélyegyenlőségi Munkacsoport ülésezett, ahol napirenden szerepelt a projektrész megismerése, az SZMSZ elfogadása, illetve a munkacsoport elnökének megválasztása. A munkacsoport vezetője a TÖOSZ polgármesternői Tagozatának elnöke, Zsiros Sándorné Alsózsolca város polgármester asszonya lett, míg elnökhelyettesként Oláhné Surányi Ágnes, a TÖOSZ társelnöke, Velence város polgármestere vesz részt a munkában.

A második napon a norvég és a magyar önkormányzati érdekvédelemről és a hatékonysági hálózatok módszertani ismertetéséről szóló workshoppal folytatódott a program. A résztvevők megismerkedhettek Elita Cakule, a Norvég Önkormányzati Szövetség (KS) nemzetközi iroda vezetője előadásában a norvég önkormányzatok együttműködési módszerével, a jó példák és megoldások hálózatának rendszerével. Dr. Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár helyettese röviden bemutatta a korábbi norvég program kapcsán meghonosított tapasztalatcsere programot és eredményeit, valamint a legjobb önkormányzati gyakorlatok rendszerét. Dr. Dancsó József, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) elnöke, Orosháza város polgármestere a magyar idősgondozás ügyében fogalmazta meg a legfontosabb kérdéseket, amelyekre szeretne választ adni az önkormányzatok együttműködésén alapuló tapasztalatcsere program. Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség (MFSZ) elnöke, Szentkirály község polgármestere a falvak jövőjének problémáit vette fel az új önkormányzati törvény és finanszírozási rendszer összefüggésében.

Az ünnepélyes megnyitó november 27-én volt, amelyen elsőként Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Tab város polgármestere fejezte ki köszönetét a programot lehetővé tevő Norvégia, valamint a programban résztvevő szervezetek iránt. Az érintett szerveződések képviselői közül köszöntőt mondtak: Tove Skarstein, a Norvég Királyi Nagykövetség nagykövete, Elita Cakule, a Norvég Önkormányzati Szövetség nemzetközi iroda vezetője, Farkasné dr. Gasparics Emese, a BM helyettes államtitkára, dr. Zöld-Nagy Viktória, a KIM helyettes államtitkára, dr. Garai Péter, az EMMI helyettes államtitkára, Boros Péterné MKKSZ főtitkára, Balázs Ákos a Szövetség az Életen át Tartó Tanulásért elnöke helyett Várkonyi Zoltán szakértő, valamint a résztvevő önkormányzati szövetségek elnökei: Szabó Gellért MFSZ elnök, dr. Dancsó József KÖOÉSZ elnök. Valamennyi partner kifejezte elkötelezettségét a projekt céljainak megvalósítása érdekében.

Az ünnepélyes megnyitó keretében Németh Mónika, az NFÜ divízióvezetője tájékoztatta a jelenlévő önkormányzati vezetőket a norvég alap működési rendjéről, valamint a futó és a közeljövőben az önkormányzatok számára is megnyíló pályázati lehetőségekről.

A három nap szoros időbeosztással számos eredményt hozott a 10 projektpartner együttműködésében. A legfontosabb, hogy megszülettek a partnerségi megállapodások, amelyek a résztvevők által aláírásra is kerültek.

A TÖOSZ, mint projektgazda vezetése mellett a következő partnerek vesznek részt a három éves munkában:

 • Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS)
 • Életen át tartó tanulásért Ügynökség Norvégiában – VOX
 • Belügyminisztérium (BM)
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM)
 • Magyar Faluszövetség (MFSZ)
 • Kisvárosok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ)
 • Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)
 • Szövetség az Életen át tartó Tanulásért (SZETT, angol rövidítéssel: ALLL)

November 27-én ülésezett a projekt Értékelő Csoportja, melynek során elfogadták a testület szervezeti és működési szabályzatát, valamint ismertetést kaptak a projekt elemeiről. Az Értékelő Csoport elnöke Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, helyettese dr. Dietz Ferenc, a TÖOSZ társelnöke, Szentendre város polgármestere, társelnökei: Dr. Dancsó József, a KÖOÉSZ elnöke és Szabó Gellért, az MFSZ elnöke.

A projekt céljai:

 • a helyi demokrácia fejlesztése az önkormányzati szövetségek norvég-magyar tapasztalatcseréje és szakmai együttműködése által;
 • a nők szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése;
 • az önkormányzati tulajdonú cégek szerepének erősítése norvég tapasztalatcsere keretében;
 • önkormányzati közszolgáltatások színvonalának fejlesztése tapasztalatcsere programok és legjobb gyakorlatok gyűjtésével és terjesztésével;
 • önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform végrehajtása során.

A projektet a Norvég Alap (2009-2014) Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterület (nevesített projektek részeként) támogatja.

Az önkormányzati szövetségek és rajtuk keresztül az önkormányzatok erősebb érdekérvényesítő képességét támogató projekt egyik fontos kézzelfogható eredménye a saját tulajdonú Önkormányzati Koordinációs és Információs Központ, amely lehetőséget teremt az önkormányzati vezetőknek, hogy egy budapesti ingatlant vehessenek igénybe tárgyalásaikra, képzéseikre.

A másik fontos elvárt eredmény az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa eljárásrendjének megújítása norvég módszerek és példák figyelembe vételével.

A projekt hét munkacsomagra és számos komponensre tagolódik.

1. munkacsomag: Menedzsment Bizottság

2. munkacsomag: Értékelő Csoport

3. munkacsomag: Információ, kommunikáció és fenntarthatóság biztosítása

4. munkacsomag: Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése

5. munkacsomag: Önkormányzati szövetségek kapacitásépítése

6. munkacsomag:    Járási és önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése

7. munkacsomag:    Szegénység elleni küzdelem – képzések önkormányzatoknak a szociális vállalkozásokban rejlő lehetőségekről

A nyitórendezvény a résztvevők véleménye szerint alapvetően sikeres, informatív volt és jó táptalajt adott a bekapcsolódáshoz. A választott hölgy önkormányzati vezetők és képviselők megalakították a munkacsoportjukat, amelynek keretében jó gyakorlatokat gyűjtenek a nők esélyegyenlőségének biztosítására valamint az esélyegyenlőségi tervezés terén; csereprogramot szerveznek a munka és magánélet összeegyeztetésének önkormányzati támogató formáiról, kísérleti hazai megvalósítással.

A KÖOÉSZ és az MFSZ is munkához látott, hiszen az általuk vezetett tevékenységben november 27-én a norvég tapasztalatok és módszertanok kerültek ismertetésre. Ez alapján fogják az idősellátás és a kistelepülések kihívásainak kezelése terén a magyar partnerek kidolgozni saját módszertanukat.

A három nap alatt elhangzott előadások letölthetőek innen:

Elita Cakule (Norvég Önkormányzati Szövetség - KS) prezentációja/1: ITT található

Elita Cakule (Norvég Önkormányzati Szövetség - KS) prezentációja/2: ITT található

Gunnbjorg Navik (Norvég Önkormányzati Szövetség - KS) prezentációja/1: ITT található

Gunnbjorg Navik (Norvég Önkormányzati Szövetség - KS) prezentációja/2: ITT található

Németh Mónika (NFÜ) prezentációja: ITT található

"A TÖOSZ polgármesternői tagozatának 10 éve" című prezentáció: ITT található

Az "Önkormányzati szövetségek kapacitásépítése" című prezentáció: ITT található

Az "Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel" c. prezentáció: ITT található

                                                                           

FRISSÍTÉS!


A norvég partnert képviselő Elita Cakule és Gunnbjorg Navik prezentációinak magyar nyelvre fordított változata:

Elita Cakule prezentációja/1 magyarul: ITT található

Elita Cakule prezentációja/2 magyarul: ITT található

Gunnbjorg Navik prezentációja/1 magyarul: ITT található

Gunnbjorg Navik prezentációja/2 magyarul: ITT található

Az eseményen készült fényképek IDE kattintva tekinthetők meg.

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu

JÁRÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

www.mkksz.org.hu

MUNKACSOMAG VEZETŐ