MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

Képviselők Képzése Program - TÖOSZ munkacsomagja

Még 30 jelentkezőnek ingyenes képviselő-testületi tréning!


Az előző képviselői képzés tapasztalatait is figyelembe véve a 2014-es általános önkormányzati választásokat követően várjuk azon polgármesterek jelentkezését, akik benevezik az önkormányzatuk képviselő-testületét a tréningre.

A kis létszámú képviselő-testülettel rendelkező önkormányzatok más települések testületeivel közösen is részt vehetnek a programban. Az ésszerű, hogy a tréner utazik arra a helyszínre, amit a testület választ magának. A program sikeres teljesítésének létszám feltétele, hogy minimum 12 fő és maximum 20 fő vegyen részt a tréningen.

A TÖOSZ korábban - a Norvégiában már évtizedek óta jól működő gyakorlatot alapul véve - sikeres önkormányzati kapacitásépítési programot valósított meg a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével partnerségben. 2009-ben létrehoztuk a Polgármester Akadémiát, amelynek része volt a helyi önkormányzati képviselők képzése program is. A Képviselők Képzése programban az előző projekt zárásáig összesen 17 tréningünk volt, amelyen 49 képviselőtestület vett részt összesen 287 fővel, amely a résztvevők tanúsága szerint is sikerrel zárult.

Az előző képviselői képzés tapasztalatait is figyelembe véve a 2014-es általános önkormányzati választásokat követően várjuk azon polgármesterek jelentkezését, akik benevezik az önkormányzatuk képviselő-testületét a tréningre.

A kis létszámú képviselő-testülettel rendelkező önkormányzatok más települések testületeivel közösen is részt vehetnek a programban. Az ésszerű, hogy a tréner utazik arra a helyszínre, amit a testület választ magának. A program sikeres teljesítésének létszám feltétele, hogy minimum 12 fő és maximum 20 fő vegyen részt a tréningen

A sikeres tréning alapvető feltétele, hogy a polgármester, a képviselő-testület tagjai és a jegyző, illetve hivatalvezető együtt vegyen részt a kétnapos programon.

Alapvetően kétféle tréningre kerülhet sor:

  • A nagyobb létszámú képviselő-testület önállóan, amely esetben bevonhatóak a létszámkorlátok figyelembevételével a külső bizottsági tagok is.

  • A kisebb létszámú képviselő-testületek közösen, elsődlegesen a közös önkormányzati hivatalt alkotó, vagy közös intézményt fenntartó települések testületeinek részvételével.

A Norvég Alap támogatásának köszönhetően az első 40 jelentkező önkormányzat a képzési programban ingyenesen vehet részt, az önkormányzatnak csupán a megfelelő helyszínt és ellátást, valamint a trénerek szállását kell biztosítania. A jelentkezés folyamatos, harminc jelentkezőnek még ingyenesen tudunk helyet biztosítani!

Mindenképpen fontos, hogy minden résztvevő folyamatosan jelen legyen a tréning egészén!

A jelenlegi helyi önkormányzati képviselők képzése programját a korábban - a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) folyamatos támogatásával – végrehajtott program tapasztalatainak figyelembevételével alakítottuk ki.

A hazai önkormányzati rendszer 2013. január 1-jétől jelentős átalakuláson ment keresztül, ez érintette az önkormányzatok szervezetét, működését, a feladatellátás módját és a helyi önkormányzatok gazdálkodását. Mindezen változásokra is figyelemmel ebben a programban egy olyan újszerű pénzügyi menedzsment és tervezési technika bevezetését is kínáljuk, amelyet programköltségvetés néven szokás emlegetni.

A képviselőképzés pártpolitikától mentes és nyitottbármely önkormányzat számára, amely a helyi demokrácia erősödését és az önkormányzati szereplők szakmai felkészültségét, együttműködését szeretné támogatni. Az interaktív tréningen a képviselőknek módjuk lesz az alapvető információk megszerzésére, a pozíciójukból eredő kötelezettségeik és jogaik, kompetenciáik tudatos elsajátítására és fejlesztésére is.

A képzés célja, hogy a választott képviselők hozzáállásának és gondolkodásmódjának formálása által fejlődjék a helyi demokrácia, a települési közösség és az állampolgárok számára nyújtott közszolgáltatások színvonala. A képviselők megerősítése a cél: önmagukban, a közösségbe és az önkormányzatiságba vetett hitükben, az egymás iránti tiszteletben és az együttműködési készségükben.

A program egyrészt alapvető ismereteket ad (a jogrendszerről, a helyi önkormányzatokról, a választott és kinevezett szereplők helyzetéről, felelősségükről és lehetőségeikről) az újonnan és az újra megválasztott önkormányzati képviselők számára, másrészt a fejlődési folyamatot támogatja azáltal, hogy a jó önkormányzás példáit terjeszti, a helyi közösségfejlesztést és a helyi demokráciát támogatja.

A képzés módszere, időtartama: a választásokat követő négy hónapon belül két intenzív nap. A jelentkező önkormányzatnak lehetőséget biztosítunk, hogy a kezdő kétnapos tréningen túl (további díj megfizetése ellenében) évente egyszer egy napos frissítő tréningen is részt vegyen.

A képzés részeként a következő – a TÖOSZ honlapján folyamatosan elérhető – jegyzeteket biztosítjuk:

Alapvető ismeretek a demokráciáról, állampolgárságról és alkotmányos alapelvekről; Településvezetés; Önkormányzati tervezés; Önkormányzati gazdálkodás; A helyi közszolgáltatások működtetése és fejlesztése; Helyi társadalmi párbeszéd; Az önkormányzat szervezete és működése – a képviselői munka elvei és szabályai.

A jegyzetekhez kapcsolódnak a tréninget alkotó modulok, amelyek egy-egy témát dolgoznak fel. Minthogy minden település számára testre szabott tréninget szeretnénk nyújtani, ezért a képzést megelőzően a tréner egyeztet a település vezetőivel arról, hogy melyek az adott település számára prioritásként kezelendő témák és ügyek. Fontos hangsúlyozni, hogy nem konkrét helyi ügyeket fognak feldolgozni a tréning alatt, hiszen a program célja, hogy az önkormányzaton belül mindenki megismerje a maga szerepét és kötelességét valamint a képviselőtársait.

A képviselő-testületi programunk egyszerre nyújt könnyen áttekinthető formában alapvető ismerteket és az önkormányzati szereplők közötti együttműködést erősítő megoldásokat.

További információkért forduljon bizalommal hozzánk: dr. Steiner Erika TÖOSZ főtitkár-helyettes (steiner@toosz.hu (1)321-2496), a program felelőse.

Várjuk jelentkezésüket!

Dr. Zongor Gábor

TÖOSZ főtitkár, projektvezető

 

 

 

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu