MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

6188.jpg 6199.jpg 6201.jpg 6204.jpg 6176.jpg 6171.jpg 6155.jpg 6161.jpg 6169.jpg 6206.jpg 6207.jpg 6223.jpg 6226.jpg 6235.jpg 6222.jpg 6216.jpg 6208.jpg 6209.jpg 6210.jpg 6149.jpg 6147.jpg 6086.jpg 6096.jpg 6105.jpg 6109.jpg 6082.jpg 6077.jpg 6066.jpg 6073.jpg 6076.jpg 6110.jpg 6111.jpg 6132.jpg 6141.jpg 6146.jpg 6130.jpg 6123.jpg 6118.jpg 6119.jpg 6121.jpg 6063.jpg

Hírek

Emlékeztető a Magyar Faluszövetség szervezésében 2014. március 27-én Nagybánhegyes községben tartott fórumáról


A Norvég-Magyar önkormányzati együttműködés MANORKA kapacitásépítési programjának keretében a több mint 1.300 lelkes békési faluban a Községházán összegyűlt polgármestereket és jegyzőket Jancsó Ottó polgármester köszöntötte.

Elmondta, hogy húsz éve még közel 90 kisiparos volt a faluban, ma egy sem; 120 tanulós iskolájuk egyházi fenntartásban működik; a település nagy üzeme volt a tejfeldolgozó, aminek több év szünet utáni újraindításában reménykednek; önkormányzati tulajdonú termálfürdőjük egyre több látogatót vonz; a Start mintaprogram keretében 30-40 közfoglalkoztatott elsősorban térkőelemek gyártásával foglalkozik.

Szabó Gellért projektismertetője után első előadóként a Mezőkovácsházi Tankerült igazgatója, Varga Gusztáv beszélt a közoktatás átalakításának szükségességéről, eredményeiről. A korábbi rendszerben a temérdek állami pénz mellé még a települések is hozzátettek jelentős helyi támogatást, mégsem mutatkozott ez meg az eredményekben. A köztisztviselők inkább tisztelték a pedagógusokat, szakmai felügyelet nem volt. Említette a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésének indokoltságát, annak beruházási velejáróit (uszodaépítési program), a szintén felmenő rendszerű ingyenes tankönyvellátás előnyeit. A tankerületben lévő 18-ból 6 település az állami átvétel előtt egyházi fenntartásba adta iskoláját (Békés megyében a legmagasabb az egyházi fenntartású intézményi tanulók aránya – 24 % – SzG megjegyzése).

A megyei köznevelés-fejlesztési tervek felülvizsgálata idén várható, immár valós kiindulási adatokra alapozva. Tavaly 5 iskola indult újra az Országban, közülük egy ebben a tankerületben.

 

Ezután Dr. Sóvári Tibor, a Békés megyei Földhivatal osztályvezetője következett az új földforgalmi szabályozás önkormányzati vetületeiről szóló előadásával. Az ide vonatkozó jogszabályi ismertetés során elmondta, hogy a 9 kormányrendeltből még 4-re várunk, köztük a helyi földbizottságokról szóló rendeletre is.

A járási hivatalokban már zajlik a földművesek nyilvántartásba vétele.

A jegyzőhöz a 4 példányos adás-vételi megállapodás mellett (egy példány biztonsági papíron!) a kifüggesztési kérelmet is el kell juttatni.

A kifüggesztési záradékot pedig célszerű minden szerződési példányra rávezetni (ez később egyszerűsítheti az ügymenetet).

Ha minden érintett kimeríti a rendelkezésére álló határidőt, úgy 150-200 nap lehet az ügyintézés időtartama föld adás-vételnél.

Az új Ptk. rendelkezése szerint az élettárs nem minősül közeli hozzátartozónak!

A 20. § szerint nincs elővásárlási jog (tehát kifüggesztési kötelezettség sem!) a tulajdonostársak közötti, közös tulajdon megszüntetését eredményező(!) adás-vétel esetén, de a közös tulajdonnak ez esetben meg kell szűnnie!

 

Kérdésekre adott válaszok lényege: az intézményi tanácsok kezdjék meg működésüket, mert várható, hogy az általuk létrehozott alapítványok külön állami támogatásban részesülnek.

Intézményi tanács létrehozását a tagintézmény önkormányzata is kezdeményezheti.

Az állami fenntartásba vétel a falusi iskolák számára azzal az előnnyel járhat, hogy kiegyenlítetté válik az oktatás színvonala (hamarosan indul a szakfelügyeleti rendszer), így a nagyobb szakmai és működtetési hatékonyság csökkenti az elvándorlást, az eljáró iskolások számát.

 

Nagybánhegyes, 2014. március 27.                                                Magyar Faluszövetség

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu

JÁRÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

www.mkksz.org.hu

MUNKACSOMAG VEZETŐ