MAgyar NORvég KApcsolatok

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

6188.jpg 6199.jpg 6201.jpg 6204.jpg 6176.jpg 6171.jpg 6155.jpg 6161.jpg 6169.jpg 6206.jpg 6207.jpg 6223.jpg 6226.jpg 6235.jpg 6222.jpg 6216.jpg 6208.jpg 6209.jpg 6210.jpg 6149.jpg 6147.jpg 6086.jpg 6096.jpg 6105.jpg 6109.jpg 6082.jpg 6077.jpg 6066.jpg 6073.jpg 6076.jpg 6110.jpg 6111.jpg 6132.jpg 6141.jpg 6146.jpg 6130.jpg 6123.jpg 6118.jpg 6119.jpg 6121.jpg 6063.jpg

Hírek

Tervezési műhelymunka az egyenlőbb esélyekért helyi szinten – a stavangeri tanulmányút tapasztalatainak hasznosulása


2018. április 19-én a TÖOSZ által fenntartott Önkormányzati Koordinációs és Információs Központban dolgozott együtt Balástya, Bácsalmás, Lőrinci, Nádudvar és Réde településvezetése a jobb helyi szintű esélyegyenlőség érdekében

Az interaktív munkamódszer lehetővé tette, hogy a Norvég Alap által támogatott projekt keretében megrendezett norvég tanulmányút tapasztalatai önkormányzataink saját céljai mellett hasznosulhassanak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) szervezte a szakmai programokat.

Beke Imre, Nádudvar polgármestere elmondta, hogy egyszerre van Nádudvaron munkaerőhiány és munkanélküliség. Jó lehetőség volt megnézni Norvégiában, hogy hogyan oldja meg egy gazdag ország a problémáit az esélyegyenlőség terén.

 

Nádudvar a Hortobágy szélén fekszik. A megye nyugati részén Debrecentől 40 km-re.

Nevét a náddal körülvett udvarokról kapta. A nagyközségi rangot 1969-ben, a városi címet 1989-ben kapta meg Nádudvar.

Nádudvar önkormányzata számára az alábbi tapasztalatokat hozta a tanulmányút:

  • A nők esélyei terén a továbbiakban is kiemelt cél, hogy az önkormányzat a legtöbb értékteremtő közmunka program folytatása, amelynek révén az integráció is erősíthető.
  • Jelentős munka kell a nemzetiség megszólítására és bevonásába a köznevelés, közegészségügy terén.
  • Az egészségmegőrzés, megelőzés, helyes táplálkozás terén jelentős elmaradás tapasztalható. Ezen főleg a gyerekek bevonásával igyekszünk változtatni, mert a tapasztalataink szerint az ő hatásukra könnyebben sajátítják el az új szokásokat a felmenőik.
  • A fiatalok számára az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten megtalálni azokat a közösség építő és fejlesztő lehetőségeket, amelyek révén a település népességmegtartó ereje nő.
  • Az egészségügyi alapellátás tovább fejlesztése az elérhető szolgáltatások szélesítése.
  • A közösségteremtő értékek megerősítése.
  • A nők munkavállalásának esélyeit növelendő az önkormányzat a bölcsődei ellátás fejlesztése érdekében idén indított egy mini bölcsődét, ami a meglevő bölcsőde mellett igyekszik a megnövekedett igények kielégítésére. A tapasztalatok alapján nyitottak vagyunk a további kvalitatív és kvantitív fejlesztésekre.
  • Számunkra a tanulmányút egyik nagy tanulsága az értő türelem gyakorlati alkalmazása

Pölöskei József, Réde polgármestere elmondta, hogy Réde a nagyvárosok központja, mivel ugyanolyan távolságra van Győrtől, Székesfehérvártól, Tatabányától. Réde a Bakony kapuja, 1400-1500 lakossal bír. Önálló iskolájuk, óvodájuk van. Háziorvos, fogászat is van. A fogászati ellátás ingyenes, egyedülálló módon az önkormányzat finanszírozza. Könyvtár, civil szervezetek: mazsorett, néptánc, idősek klubja, hagyományőrzők, lovas klub, polgárőrök, tűzoltó egyesület. Tavaly a tűzoltók önálló beavatkozók lettek. Van egy bútorüzemük és kerti magokat gyártó cég. A 15 fő közfoglalkoztatott között 3 urat és 12 hölgyet találunk. Szociális jellegű foglalkoztatásban vesznek részt, kevésbé klasszikus közfoglalkoztatásban.

 

A norvég tapasztalatokra hivatkozva a polgármester úr elmondta, hogy az ott látott Egészséges Élet Központ példájából az ragadta meg, hogy mennyire fontos az önkéntes döntés: jöjjenek rá, hogy egészségtelen az életmód.

Az önkormányzati rendszerük hasonló, az alapfokú oktatás fenntartásának kivételével.


Juhász Jenő alpolgármester Balástyáról elmondta, hogy településük Szegedtől 25 km-re fekszik. 3500 fő lakossal és dominál a mezőgazdasági tevékenység. Az újburgonya hazája, ez a húzó-ágazat. Ez nem gépesíthető, kézimunka igényes. Munkaerőhiány alakult ki, majd Romániából érkeztek áttelepülők. Ez a bevándorlás most visszaszorult. Két fontos rendezvény: ősszel a zöldség-virág fesztivál: kiállítással, nívós előadók fellépésével jár. November 2. hétvégéjén Böllér napok. 2 napirendi pont: történelmi séta és tradicionális italok. Az alpolgármester úr meghívta a résztvevőket Balástyára. Kiemelné az ifjúság kérdését. Ha nincs elég fiatal, elvándorolnak, akkor a település lassan légszomjat kap.

A fiatalokat tartós programokkal, munkahelyteremtéssel lehet helyben tartani. Településük az M5 autópályáról 2 lehajtóval bír, ezért nagyon kedvező a helyzetük logisztikai szempontból. Zöldség gyümölcs csomagoló üzem is működik a településen. Family Hotel néven vendéglátóhely is működik Balástyán az autópálya mellett, török tulajdonossal, helyi munkaerőkkel. Olyan programot szeretnének indítani, amit a norvég tanulmányúton láttak: tartalmas ifjúsági szabadidős programot. Régebben volt ifjúsági klub, mai napig tartó barátságok alakultak ott ki. Ezek a fiatalok azóta lokálpatriótákká váltak. Az elején vonzó programot szeretnének kialakítani, majd biztosítani a folytatás lehetőségét. Remélik, hogy minőségi bevándorlókat is szereznek a környékről.

Dr. Schottner Norbert, Lőrinci jegyzője elmondta, hogy Heves megyében, Pest megye mellett található a 7 km hosszú település. Északi részén elhalt iparterület található, ahol néhány éve rekultivációra került sor: az azbeszt miatt sokan meghaltak. A település 5553 fő lakossal bír, Gödöllő és Budapest nagy vonzerővel bír. Az azbeszt sajnos eltántorította a beköltözőket. A 2024-es választásokra valószínűleg 5 ezer fő alá csökken a lakosságszám. 52% nő, 59% az aktív korúak, szemben a sandnes-i 69%-kal.

A Norvégiában látott „Férfiakat a szociális ágazatba” program mintájára a jegyző úr javasolja országos, kormányzati program indítását.

Legjobban a családokkal kapcsolatos tapasztalatok tetszettek legjobban - vélte Lőrinci jegyzője. A bölcsődei ellátás fejlesztésére nagy szükség lenne itthon is. Lőrinciben kihasználatlan ez a szolgáltatás. A magyar férfiaknak is üdvözlendő volna a szülési szabadság biztosítása, - Norvégiában ez 10 hét a férfiaknak, szemben a nálunk adott pár napos lehetőséggel.

Érdekes volt a Stavangeri ifjúsági program is: ajánlatos volna az önkéntesség terjesztése. A magyar 1,6 helyett 1,9 az egy főre jutó gyermekek száma Norvégiában. A részmunkaidős foglakoztatás bevezetése is fontos előrelépés lehet, amit egy önkormányzat a munka szervezésével biztosíthatna a munkavállalói számára.

-          munkanélküli 26-55 év közötti férfiak

-          országos oktatás / munkahely biztosítása

-          állami és önkormányzati segítség

-          tisztelet, képesség, segítés – 3 fő érték

___________________________________________________________

Használhatóság/átültethetőség a hazai gyakorlatba:

-          idősotthonban férfi ápoló, gondozó hiány

-          családsegítésben aktív és határozott részvétel

-          házi-segítségnyújtásban fizikai erő jelenléte

 Oktatás / Ifjúságpolitika

 Bölcsődei ellátás Lőrinciben:

-          2 éves kortól

-          14 fő létszám a környező településekre is kiterjesztve

-          100%-os női dolgozók

Alacsony kihasználtság.

(Norvég példa: 2 éves kortól kötelező az „óvoda” és a férfiaknak is aktívan részt kell venni a gyermeknevelésben.

A szülést követően 49 hét szülési szabadság vehető igénybe a teljes fizetés mellett, ezenkívül még tíz hétig a fizetés 80%-át kapja az, aki gyermekét otthon akarja nevelni. Van lehetőség egy év fizetés nélküli szabadságra. A gyermek betegsége idejére mind az anya, mind az apa 12-12 nap fizetett szabadságot vehet igénybe. A gyermek születését követően az apák 10 hét fizetett szabadságot kapnak, hogy az újszerű életet a család együtt tudja tölteni.

 Az általános iskolai tanárok esetében közel 70% a nők aránya.

 Stavanger, Ifjúsági Központ:

-          foglalkozások,

-          közös délutánok,

-          klubestek

-          helyiségek

-          önszerveződés

    Lehetőségek Lőrinciben:

-          kondi- és edzőterem fiataloknak, sportolási lehetőség a műfüves pályán

-          délutánonként tánc és egyéb szabadidős játékos tanulási lehetőségek,

 

Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Erasmus + program

 -          17-30 éves fiatalok

-          külföldi önkéntes munka egy társadalmilag hasznos nonprofit szervezetnél

-          civil szervezeteken keresztül

-          min. 2 hét – max. 12 hónap

-          útiköltség, a szállás, ellátás, biztosítás, nyelvi felkészítés és zsebpénz

Közigazgatás

 A Parlamentben a megválasztott országgyűlési képviselők között a nők 10%-ot tudhatnak maguknak.

Női miniszterek száma: 0!!!  (Magyarország az utolsó 8 ország között foglal helyet!)

Norvégiában törvény szabályozza, hogy minden közjogi szerepet ellátó döntéshozó testületben legalább 40% női arányt kell biztosítani. A norvég pártok önkéntesen vezették be a női kvótát már a törvény megszületése előtt.                                                                                                      

 Lőrinci Város Önkormányzata

-          9 fő képviselő – 2 nő / 7 férfi 

-          polgármester férfi

 Lőrinci Polgármesteri Hivatal

-          24 fő

-          1 fő férfi felsővezető

-          2 férfi / 1 nő középvezető

össz dolgozók aránya: 7 férfi / 17 nő 

 Összegzés

Feminista társadalom? Közép-Kelet Európai szemmel annak tűnhet. De, ennek fő oka az eltérő társadalmi fejlődés a 19. században. Vannak bizonyos szegmensek, ahol a nemek halmozódást mutatnak.  

  Tapasztalataink:

-          férfiak szerepe a családban

-          Norvég családmodell és családpolitika

-          férfiak szerepe a „nőies” foglalkozásokban

-          a skandináv modellnek nem fő célja a népességnövekedés elősegítése (16-ről 1.9-re nőtt e a mutatószám Norvégiában), hanem a minél szélesebb körű nemek közti egyenlőség bemutatása

-          részmunkaidős foglalkoztatás fontossága,

 Élményeink:

 -          nyitott kultúra                      - családcentrikusság

-          elfogadó integráció               - a munka világa nem csak a férfiakra van szabva

 

 

 

Horváth Erika projektmenedzser, Bácsalmás képviseletében elmondta, hogy Bácsalmás a "Felsőbácska kapuja„, ami azt jelenti, hogy Bácsalmás város a Dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében található, a régió 53 városa közül a 33. legnagyobb lakónépességű. Bácsalmás a Duna-Tisza köze déli részén, a Baja-Szeged-Szabadka városok közötti háromszögben, az ún. bácskai löszös hátságon fekszik. A város az ország egyik leghátrányosabb helyzetű járásának központja. A város közvetlen vonzáskörzetét a járás további 9 települése jelenti: Bácsbokod, Bácsborsód, Katymár, Madaras, Kunbaja, Csikéria, Bácsszőlős, Tataháza, Mátételke.

 

Bácsalmás három-nemzetiségű: magyar, bunyevác és sváb település, amelyet címere is jól jelképez. A város neve magyarul Bácsalmás, bunyevácul Aljmaš, svábul Almasch.

Bácsalmás város legfőbb célkitűzése értékeinek őrzése, valamint értékeinek bemutatása lakosainak és látogatóinak.

Nagy a munkaerőhiány. Sole pl naponta küldik, hogy 20-30 főt tudnának azonnal alkalmazni. A járási polgármesterek járják a cégeket és felmérik, milyen munkaerőre lenne szükség. Alkalmaznak egy kolléganőt, aki a határ mentén toborozza a munkaerőt.

—  Adjunk esélyt mindenkinek!”- Bácsalmási járás esélyteremtő programterve – Esélyegyenlőségi kerekasztalok (foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és szociális) során közös gondolkodás, szükségletek felmérése, közös tervezés…

—  Megvalósítás térségi, járási szemléletben a térségi település- és vidékfejlesztő csapat által generált projektek és a társszakmák együttműködése által.

Célcsoportok voltak:

—  Gyermekek helyzete

—  Nők helyzete

—  Időskorú emberek helyzete

—  Fogyatékos emberek helyzete

—  Foglalkoztatási problémák – munkanélküliség - munkaerőhiány

A teljes járás területére kidolgozták a terveket.

Tapasztalatok, tanulságok:

—  Egészséges életmód - szemlélet

—  Nemek közti esélyegyenlőség jelentősége, intézkedések sokrétűsége, szabályozottsága

—  Pozitív gondolkodás

—  Befogadás, elfogadás

—  Önkéntesség

—  Munka és magánélet egyensúlya

Tanulmányút által inspirált fejlesztési ötletek

—  Az önkormányzat közösségfejlesztésen keresztül is minél nagyobb egyenlőséget próbál megvalósítani

—  OKTATÁS «Ha elmeséled nekem, elfelejtem, ha megtanítasz, emlékezni fogok, ha bevonsz engem, meg fogom tanulni». Így a pedagógusok aktív résztvevői a foglakozásoknak ahelyett, hogy frontálisan oktatnának.  - KIP – EFOP 3.9.2. + érzékenyítés

—  Egészséges életmód – szolgáltatások koordinációjának összehangolása térségi szinten

—  Különböző projektekben megvalósuló szemléletformálás, célzott tevékenységek pl.: 3.9.2. Komplex óvodafejlesztési programban az „egészséges életmódra nevelés keretén belül, kézmosó show, úszás, vízhez szoktatás - nagyobb hangsúlyt kellene fektetni továbbá a felnőttek szemléletformálására.

—  Önkéntesség népszerűsítése a fiatalok körében (civilek bevonásával pl.:1.3.5.)

A workshop Tóth Attiláné dr. előadásával folytatódott, aki „Nők és férfiak ma és a jövőben” címmel tartotta meg előadását. A jövőkutatók sokat foglalkoznak a múlttal. Nem furcsa, hogy történelmi szemlélettel bírnak, hiszen a múltból lehet a jövő eseményeire következtetni. Régen történtek azok az események, amik a mai napig hatnak. A felsőoktatásban az elmúlt 15 évben növekedett a nők aránya. Ennek súlyos következményei lesznek: egyre kevesebb férfi vezető lesz. A társadalomban előbb utóbb több lesz a női vezető, mint férfi. Ne forduljon elő, hogy a jelentkezésnél 10% férfi van, a végzettek körében pedig 0. Nemcsak az a baj, hogy nem tanulnak a férfiak, hanem az is, hogy nem vigyáznak az egészségükre. Így a rövid előadást összegezve elmondta, hogy társadalmunk jövője függ attól, mennyire sikerül változtatni a szemléleteken.

A workshop közös Világkávéház típusú tervezéssel zárult, ahol csoportokban dolgoztak együtt a települések képviselői arról ötletelve, milyen konkrét intézkedéseket eszközölhetnének most, amikor ebben az évben amúgyis felül kell vizsgálni meglevő Helyi Esélyegyenlőségi Programjaikat. 

A tanulmányút tapasztalatairól bővebben olvashat itt

 

Önkormányzati adatbázis »

Az összes települési önkormányzat adatai egy helyen.

TEREMFOGLALÁS: ITT »

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ

Hírlevél feliratkozás

E-mail cím: 
Név: 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

MANORKA projekt:
MAgyar - NORvég KApcsolatok

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda:
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich u. 44.
1386 Budapest 62. Pf. 908
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97
E-mail: toosz@toosz.hu
Honlap: www.toosz.hu

JÁRÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

www.mkksz.org.hu

MUNKACSOMAG VEZETŐ